Obecný úrad Topoľa
Topoľa 95 
067 65  Topoľa

057 / 769 81 19

email:  obectopola@stonline.sk

Starostka: Mária Bobriková

Obecný úrad Topoľa