Farnosť Topoľa je jednou z najstarších gréckokatolíckých farnosti v okoli Sniny. Túto skutočnosť dokumentuje zápis v súpise gréckokatolíckých farnosti z rokov 1775-1778, kde sa konštatuje, že:

             „Topoľa je parochiou (farnosťou) od nepamätných – dávno minulých časov“. 

     Prvý písomný doklad o jej existencii pochádza z roku 1657, kedy sa spomína v urbári humenského panstva.

    V období medzi rokmi 1752 až 1775 bola k farnosti Topoľa pričlenená farnosť Runina, ktorá bola jej jedinou filialkou až do roku 1950. V súčasnosti je k farnosti Topoľa pričlenená filialka Príslop.

   Administratívne farnosť Topoľa do roku 1945 bola súčasťou Zanastarského soboru v ramci Mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva. Po odtrhnutí Zakarpatskej Ukrajiny od Československa, prechádza v roku 1946 celý Zanastarský sobor pod správu Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva. V súčasnosti farnosť Topoľa patrí do Prešovskej metropolie a Sninského dekanátu.


VIAC INFORMÁCII NA STRÁNKE  http://topola.fara.sk

 

Internetová stranka gréckokatolíckej farnosti Topoľa

 

 

Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla

 

Gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala