village
village

Oficiálna stránka obce Topoľa

Motív
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
29.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Číslo: 02/2023 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Detail dokumentu
Dátum 29.12.2023
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Číslo: 02/2023 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Popis ... dokument platný od 1.1.2024
19.10.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľa č.1/2023
Detail dokumentu
Dátum 19.10.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľa č.1/2023
19.10.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľa č.1/2023 - prílohy
Detail dokumentu
Dátum 19.10.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľa č.1/2023 - prílohy
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľa č.1/2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov územného plánu obce.
8.12.2021
Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2021
Názov Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena
Popis Stavba V-297 - Úprava vedenia od BR297-AU po TS0180-0001 Runina
8.12.2021
Vyhlasenie voľby hlavného kontrolóra obce
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2021
Názov Vyhlasenie voľby hlavného kontrolóra obce
28.12.2020
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 28.12.2020
Názov VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
28.12.2020
VZN o miestnej dani za ubytovanie
Detail dokumentu
Dátum 28.12.2020
Názov VZN o miestnej dani za ubytovanie
28.10.2019
Oznámenie verejnou vyhláškou
Detail dokumentu
Dátum 28.10.2019
Názov Oznámenie verejnou vyhláškou
Popis Rekonštrukcia a oprava VN VEDENIA
16.5.2019
Verejná vyhláška
Detail dokumentu
Dátum 16.5.2019
Názov Verejná vyhláška
Popis Oznamenie o začatí správneho konania a nariadenie ustného pojednávania
1.4.2019
Zámer na odpredaj pozemku
Detail dokumentu
Dátum 1.4.2019
Názov Zámer na odpredaj pozemku
4.2.2019
Výpočet vytriedenia komunálných odpadov za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 4.2.2019
Názov Výpočet vytriedenia komunálných odpadov za rok 2018
14.12.2018
VZN o podmienkach držania psov na území obce Topoľa
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2018
Názov VZN o podmienkach držania psov na území obce Topoľa
12.9.2018
Zámer na odpredaj pozemku
Detail dokumentu
Dátum 12.9.2018
Názov Zámer na odpredaj pozemku
12.9.2018
Zámer na odpredaj pozemku
Detail dokumentu
Dátum 12.9.2018
Názov Zámer na odpredaj pozemku
24.4.2017
Zámer na odpredaj pozemku
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2017
Názov Zámer na odpredaj pozemku
19.12.2016
Oznamenie o začati spravneho konania
Detail dokumentu
Dátum 19.12.2016
Názov Oznamenie o začati spravneho konania
15.5.2016
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Detail dokumentu
Dátum 15.5.2016
Názov Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
5.2.2014
Informacia o začatom spravnom konaní
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2014
Názov Informacia o začatom spravnom konaní