village
village

Oficiálna stránka obce Topoľa

Motív
A
A
A

Verejné obstarávanie

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
7.5.2020
Výzva na predkladanie ponúk - "Ekoučebňa oddychu a poznávania II. etapa"
Detail dokumentu
Dátum 7.5.2020
Názov Výzva na predkladanie ponúk - "Ekoučebňa oddychu a poznávania II. etapa"
22.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk "Úprava okolia pri obecnom úrade"
Detail dokumentu
Dátum 22.11.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk "Úprava okolia pri obecnom úrade"
22.10.2019
Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z vyhodnotenia ponúk - Modernizácia viacúčelové
Detail dokumentu
Dátum 22.10.2019
Názov Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z vyhodnotenia ponúk - Modernizácia viacúčelové
Popis podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7.10.2019
Výzva na predkladanie ponúk - "Modernizácia viacúčelového ihriska"
Detail dokumentu
Dátum 7.10.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk - "Modernizácia viacúčelového ihriska"
Popis Oprava multifunkčného ihriska, viď prílohy
19.7.2018
Výzva na predloženie ponuky + prílohy
Detail dokumentu
Dátum 19.7.2018
Názov Výzva na predloženie ponuky + prílohy
14.11.2017
Výzva na predkladanie ponúk v rámci zákazky s nízkou hodnotou
Detail dokumentu
Dátum 14.11.2017
Názov Výzva na predkladanie ponúk v rámci zákazky s nízkou hodnotou
Popis Investícia do zriadenia domu smútku v obci Topoľa