village
village

Oficiálna stránka obce Topoľa

Motív
A
A
A

Územný plán obce, PHSR

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
26.4.2018
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Topoľa na roky 2017 - 2025
Detail dokumentu
Dátum 26.4.2018
Názov Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Topoľa na roky 2017 - 2025
Prílohy
452eb_PHSR.pdf
2.1.2015
ÚP
Detail dokumentu
Dátum 2.1.2015
Názov ÚP
Popis https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-topola