village
village

Oficiálna stránka obce Topoľa

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
17.8.2022
Kúpna zmluva
Mário Roš
Detail zmluvy 2022/P02
Číslo 2022/P02
Zmluvná strana 1 Obec Topoľa
Zmluvná strana 1 IČO 00323641
Zmluvná strana 2 Mário Roš
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 154
Dátum uzavretia 10.8.2022
Dátum zverejnenia 17.8.2022
Dátum účinnosti 11.8.2022
10.8.2022
Predaj parc. č. C KN 398/2
Mário Roš
Detail zmluvy 2022/P02
Číslo 2022/P02
Zmluvná strana 1 Obec Topoľa
Zmluvná strana 1 IČO 00323641
Zmluvná strana 2 Mário Roš
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj parc. č. C KN 398/2
Cena 154
Dátum uzavretia 10.8.2022
Dátum zverejnenia 10.8.2022
Dátum účinnosti 10.8.2022
Uzatvoril Ing. Mária Bobriková, starostka obce
15.7.2022
poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie
Obec Topoľa
Detail zmluvy 2022
Číslo 2022
Zmluvná strana 1 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Zmluvná strana 1 IČO 30416094
Zmluvná strana 2 Obec Topoľa
Zmluvná strana 2 IČO 00323641
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2022
Predmet poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie
Cena 3 150,00 €
Dátum uzavretia 8.7.2022
Dátum zverejnenia 15.7.2022
Dátum účinnosti 16.7.2022
Uzatvoril Ing. Mária Bobriková, starostka obce
Poznámka Odkaz na zverejnený dokument: https://www.crz.gov.sk/data/att/3441647.pdf
8.7.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
Obec Topoľa
Detail zmluvy 628/2022/OPR
Číslo 628/2022/OPR
Zmluvná strana 1 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 1 IČO 37870475
Zmluvná strana 2 Obec Topoľa
Zmluvná strana 2 IČO 00323641
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie
Cena 2000
Dátum uzavretia 29.6.2022
Dátum zverejnenia 8.7.2022
Dátum účinnosti 9.7.2022
Uzatvoril Ing. Mária Bobriková, starostka obce
Poznámka https://www.crz.gov.sk/data/att/3428671.pdf
24.6.2022
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda - trojstranná dohoda s Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obec Topoľa
Detail zmluvy NPPO-016/2022
Číslo NPPO-016/2022
Zmluvná strana 1 Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
Zmluvná strana 1 IČO 54435480
Zmluvná strana 2 Obec Topoľa
Zmluvná strana 2 IČO 00323641
Názov Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
Predmet Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda - trojstranná dohoda s Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Cena 0
Dátum uzavretia 24.6.2022
Dátum zverejnenia 24.6.2022
Dátum účinnosti 25.6.2022
Uzatvoril Ing. Mária Bobriková, starostka obce Topoľa
9.6.2022
Predaj parc. č. C KN 237/1 a C KN 237/2
Mgr. Lenka Savaryová
Detail zmluvy 2022/P01
Číslo 2022/P01
Zmluvná strana 1 Obec Topoľa
Zmluvná strana 1 IČO 00323641
Zmluvná strana 2 Mgr. Lenka Savaryová
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj parc. č. C KN 237/1 a C KN 237/2
Cena 1111,50
Dátum uzavretia 9.6.2022
Dátum zverejnenia 9.6.2022
Dátum účinnosti 10.6.2022
Dátum ukončenia 1.1.0001
Uzatvoril Ing. Mária Bobriková, starostka obce
10.5.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarnA ochrana SR
Detail zmluvy 1422383
Číslo 1422383
Zmluvná strana 1 Obec Topoľa
Zmluvná strana 1 IČO 00323641
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarnA ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Cena 1400
Dátum uzavretia 10.5.2022
Dátum zverejnenia 10.5.2022
Dátum účinnosti 11.5.2022
10.5.2022
Dotácia pre DHZ
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1422383
Číslo 1422383
Zmluvná strana 1 Obec Topoľa
Zmluvná strana 1 IČO 00323641
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Predmet Dotácia pre DHZ
Cena 1400
Dátum uzavretia 10.5.2022
Dátum zverejnenia 10.5.2022
Dátum účinnosti 11.5.2022
Dátum ukončenia 11.5.2032
Uzatvoril Ing. Mária Bobriková, starostka obce
25.4.2022
Zabezpečenie obstarávateľskej činnosti územného plánu obce
Ing. Katarína Ježová
Detail zmluvy 2022
Číslo 2022
Zmluvná strana 1 OBEC TOPOĽA
Zmluvná strana 1 IČO 00323641
Zmluvná strana 2 Ing. Katarína Ježová
Zmluvná strana 2 IČO 37 369 806
Názov MANDÁTNA ZMLUVA
Predmet Zabezpečenie obstarávateľskej činnosti územného plánu obce
Cena 800,- eur
Dátum uzavretia 22.4.2022
Dátum zverejnenia 25.4.2022
Dátum účinnosti 26.4.2022
Uzatvoril Ing. Mária Bobriková, starostka obce Topoľa
28.2.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Slovenská pošta, a. s.
Slovenská pošta, a.s.
Detail zmluvy 2022
Číslo 2022
Zmluvná strana 1 Obec Topoľa
Zmluvná strana 1 IČO 00323641
Zmluvná strana 2 Slovenská pošta, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36631124
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Slovenská pošta, a. s.
Dátum uzavretia 28.2.2022
Dátum zverejnenia 28.2.2022
Dátum účinnosti 1.3.2022
Uzatvoril Ing. Mária Bobriková, starostka obce
25.2.2022
Divadelné predstavenie z repertoáru DAD v rusínskom jazyku
Divadlo Alexandra Duchnoviča
Detail zmluvy 2022
Číslo 2022
Zmluvná strana 1 Obec Topoľa
Zmluvná strana 1 IČO 00323641
Zmluvná strana 2 Divadlo Alexandra Duchnoviča
Zmluvná strana 2 IČO 00164984
Názov Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia
Predmet Divadelné predstavenie z repertoáru DAD v rusínskom jazyku
Cena 1060,- eur
Dátum uzavretia 25.2.2022
Dátum zverejnenia 25.2.2022
Dátum účinnosti 26.2.2022
Dátum ukončenia 31.12.2022
Uzatvoril Ing. Mária Bobriková, starostka obce Topoľa
31.12.2021
Pracovná zmluva - Mzdová účtovníčka
Ľubica Nimcová
Detail zmluvy 2022
Číslo 2022
Zmluvná strana 1 Obec Topoľa
Zmluvná strana 1 IČO 00323641
Zmluvná strana 2 Ľubica Nimcová
Názov Pracovná zmluva
Predmet Pracovná zmluva - Mzdová účtovníčka
Cena 70,34 eur/ mesačne
Dátum uzavretia 31.12.2021
Dátum zverejnenia 31.12.2021
Dátum účinnosti 1.1.2022
Dátum ukončenia 31.12.2022
Uzatvoril Ing. Mária Bobriková
17.12.2021
§ 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy 21/35/010/26
Číslo 21/35/010/26
Zmluvná strana 1 Obec Topoľa
Zmluvná strana 1 IČO 00323641
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov DOHODA
Predmet § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Dátum uzavretia 17.12.2021
Dátum zverejnenia 17.12.2021
Dátum účinnosti 18.12.2021
Dátum ukončenia 24.12.2024
10.11.2021
Kúpna zmluva č.01/NRO/2021
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o.
Detail zmluvy 01/NRO/2021
Číslo 01/NRO/2021
Zmluvná strana 1 Obec Topoľa
Zmluvná strana 1 IČO 00323641
Zmluvná strana 2 REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 07086199
Názov Kúpna zmluva č.01/NRO/2021
Predmet Kúpna zmluva č.01/NRO/2021
Cena 1739.98
Dátum uzavretia 10.11.2021
Dátum zverejnenia 10.11.2021
Dátum účinnosti 10.11.2021
Dátum ukončenia 10.11.2021
Uzatvoril Ing. Mária Bobriková, starostka obce Topoľa
Poznámka Parkový mobiliár
9.11.2021
Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy 2021
Číslo 2021
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Predmet Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Dátum uzavretia 9.11.2021
Dátum zverejnenia 9.11.2021
Dátum účinnosti 9.11.2021
Dátum ukončenia 9.11.2021
5.11.2021
Kúpna zmluva
Ing. Jozef Ľaľo
Detail zmluvy 2021/P3
Číslo 2021/P3
Zmluvná strana 2 Ing. Jozef Ľaľo
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 640.6
Dátum uzavretia 5.11.2021
Dátum zverejnenia 5.11.2021
Dátum účinnosti 5.11.2021
Dátum ukončenia 5.11.2021
Poznámka parcela C KN 146/1, C KN 145/5
3.11.2021
Kúpna zmluva
Miroslav Bobenič
Detail zmluvy 2021/P4
Číslo 2021/P4
Zmluvná strana 2 Miroslav Bobenič
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 464.2
Dátum uzavretia 3.11.2021
Dátum zverejnenia 3.11.2021
Dátum účinnosti 3.11.2021
Dátum ukončenia 3.11.2021
Poznámka Predaj CKN 122/3, CKN 147/4, CKN 147/7
13.10.2021
ZÁMENNÁ ZMLUVA
Mária Demjanová
Detail zmluvy 2021
Číslo 2021
Zmluvná strana 2 Mária Demjanová
Názov ZÁMENNÁ ZMLUVA
Predmet ZÁMENNÁ ZMLUVA
Dátum uzavretia 13.10.2021
Dátum zverejnenia 13.10.2021
Dátum účinnosti 13.10.2021
Dátum ukončenia 13.10.2021
24.9.2021
DODATOK č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2109/2016
MADE spol. s r. o.
Detail zmluvy 1
Číslo 1
Zmluvná strana 2 MADE spol. s r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 36041688
Názov DODATOK č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2109/2016
Predmet DODATOK č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2109/2016
Dátum uzavretia 24.9.2021
Dátum zverejnenia 24.9.2021
Dátum účinnosti 24.9.2021
Dátum ukončenia 24.9.2021
Poznámka Predmetom dodatku k zmluve je navýšenie ceny t. j. 75,- eur za kalendárny štvrťrok
21.9.2021
Kúpna zmluva
Miroslav Magura
Detail zmluvy 2021/P2
Číslo 2021/P2
Zmluvná strana 2 Miroslav Magura
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 516.4
Dátum uzavretia 21.9.2021
Dátum zverejnenia 21.9.2021
Dátum účinnosti 21.9.2021
Dátum ukončenia 21.9.2021
Poznámka Predaj parcely č. C KN 236/1 a C KN 236/2