village
village

Oficiálna stránka obce Topoľa

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
1.10.2020
Návrh rozpočtu pre obec Topoľa na roky 2021 - 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.10.2020
Dátum zvesenia 1.10.2020
Názov Návrh rozpočtu pre obec Topoľa na roky 2021 - 2023
30.9.2020
Vyhlásenie o kompostovaní
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.9.2020
Dátum zvesenia 3.9.2020
Názov Vyhlásenie o kompostovaní
22.6.2020
Oznam - zasadnutie OZ Topoľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2020
Dátum zvesenia 22.6.2020
Názov Oznam - zasadnutie OZ Topoľa
Prílohy
85f55_Oznam.pdf
12.6.2020
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.6.2020
Dátum zvesenia 12.6.2020
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov - verejná vyhláška
5.6.2020
Záverečný účet obce Topoľa 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.6.2020
Dátum zvesenia 5.6.2020
Názov Záverečný účet obce Topoľa 2019
1.6.2020
Žiadosť o schválenie RÚSES okresu Snina - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.6.2020
Dátum zvesenia 1.6.2020
Názov Žiadosť o schválenie RÚSES okresu Snina - verejná vyhláška
23.3.2020
Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie Veľký Bukovec a jej ochranného pásma
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.3.2020
Dátum zvesenia 23.3.2020
Názov Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie Veľký Bukovec a jej ochranného pásma
13.2.2020
Zámer na odpredaj pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2020
Dátum zvesenia 13.2.2020
Názov Zámer na odpredaj pozemkov
Popis Predaj pozemku pod stavbami so súpisným číslo 105 a 10
1.10.2019
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.10.2019
Dátum zvesenia 1.10.2019
Názov Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Popis „Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny (II/558 Stakčín – Ulič)“
29.7.2019
Zámer na odpredaj pozemku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.7.2019
Dátum zvesenia 29.7.2019
Názov Zámer na odpredaj pozemku
Popis Odpredaj parcely C KN 303/2
12.6.2019
Stanovisko k záverečnému účtu obce Topoľa za rok 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.6.2019
Dátum zvesenia 12.6.2019
Názov Stanovisko k záverečnému účtu obce Topoľa za rok 2018
11.6.2019
Záverečný účet obce Topoľa za rok 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.6.2019
Dátum zvesenia 11.6.2019
Názov Záverečný účet obce Topoľa za rok 2018
10.1.2019
Voľby prezidenta SR 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2019
Dátum zvesenia 10.1.2019
Názov Voľby prezidenta SR 2019
10.1.2019
Návrh VZN 1-2020 o miestných daniach a ....
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2019
Dátum zvesenia 10.1.2019
Názov Návrh VZN 1-2020 o miestných daniach a ....