village
village

Oficiálna stránka obce Topoľa

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
21.5.2021
Záverečný účet obce Topoľa za rok 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.5.2021
Dátum zvesenia 21.5.2021
Názov Záverečný účet obce Topoľa za rok 2020
9.4.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.4.2021
Dátum zvesenia 9.4.2021
Názov Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Popis Výzva v súlade s ustanovením § 34e zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
Prílohy
5616a_Scan.pdf
3.3.2021
Oznámenie o vzdaní sa mandátu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.3.2021
Dátum zvesenia 3.3.2021
Názov Oznámenie o vzdaní sa mandátu
Popis Oznámenie o vzdaní sa mandátu /poslanec OZ: Štefan Lechan/
3.3.2021
Oznámenie o vzdaní sa mandátu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.3.2021
Dátum zvesenia 3.3.2021
Názov Oznámenie o vzdaní sa mandátu
Popis Oznámenie o vzdaní sa mandátu /poslanec: Jaroslav Lechan/
19.2.2021
Výpočet vytriedenia KO za rok 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.2.2021
Dátum zvesenia 19.2.2021
Názov Výpočet vytriedenia KO za rok 2020
Popis Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020 za obec Topoľa
21.12.2020
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pá
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.12.2020
Dátum zvesenia 21.12.2020
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pá
Popis Výzva pre všetkých vlastníkov nehnuteľnosti v katastri obce Topoľa, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD
24.11.2020
Oznam - zasadnutie OZ Topoľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.11.2020
Dátum zvesenia 24.11.2020
Názov Oznam - zasadnutie OZ Topoľa
10.11.2020
Návrh VZN č. 2/2020 o dani za ubytovanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2020
Dátum zvesenia 10.11.2020
Názov Návrh VZN č. 2/2020 o dani za ubytovanie
1.10.2020
Návrh rozpočtu pre obec Topoľa na roky 2021 - 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.10.2020
Dátum zvesenia 1.10.2020
Názov Návrh rozpočtu pre obec Topoľa na roky 2021 - 2023
30.9.2020
Vyhlásenie o kompostovaní
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.9.2020
Dátum zvesenia 3.9.2020
Názov Vyhlásenie o kompostovaní
22.6.2020
Oznam - zasadnutie OZ Topoľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2020
Dátum zvesenia 22.6.2020
Názov Oznam - zasadnutie OZ Topoľa
Prílohy
85f55_Oznam.pdf
12.6.2020
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.6.2020
Dátum zvesenia 12.6.2020
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov - verejná vyhláška
5.6.2020
Záverečný účet obce Topoľa 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.6.2020
Dátum zvesenia 5.6.2020
Názov Záverečný účet obce Topoľa 2019
1.6.2020
Žiadosť o schválenie RÚSES okresu Snina - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.6.2020
Dátum zvesenia 1.6.2020
Názov Žiadosť o schválenie RÚSES okresu Snina - verejná vyhláška
23.3.2020
Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie Veľký Bukovec a jej ochranného pásma
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.3.2020
Dátum zvesenia 23.3.2020
Názov Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie Veľký Bukovec a jej ochranného pásma
19.2.2020
Výpočet vytriedenia KO za rok 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.2.2020
Názov Výpočet vytriedenia KO za rok 2019
13.2.2020
Zámer na odpredaj pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2020
Dátum zvesenia 13.2.2020
Názov Zámer na odpredaj pozemkov
Popis Predaj pozemku pod stavbami so súpisným číslo 105 a 10
1.10.2019
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.10.2019
Dátum zvesenia 1.10.2019
Názov Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Popis „Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny (II/558 Stakčín – Ulič)“
29.7.2019
Zámer na odpredaj pozemku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.7.2019
Dátum zvesenia 29.7.2019
Názov Zámer na odpredaj pozemku
Popis Odpredaj parcely C KN 303/2
12.6.2019
Stanovisko k záverečnému účtu obce Topoľa za rok 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.6.2019
Dátum zvesenia 12.6.2019
Názov Stanovisko k záverečnému účtu obce Topoľa za rok 2018